22. august 2018

Velkommen til RespektRum

RespektRum er et skræddersyet tilbud til dig, der er visiteret til fleksjob og har gået ledig i længere tid.

I RespektRum arbejder vi sammen med dig for at du kan komme tættere på arbejdsmarkedet og i varigt fleksjob. Vi samarbejder med kommunerne, private virksomheder og frivillige organisationer for at finde det jobmatch der er bedst for dig.

Du vil starte med en indkøringsperiode, hvor vi sammen finder ud af, hvordan du bedst bliver klar til igen at varetage en jobfunktion – og du kan få hjælp til de udfordringer du eventuelt har udover at være arbejdsløs – eksempelvis fysiske eller psykiske helbredsproblemer. Herefter vil du få mulighed for at afprøve dine jobønsker og udvikle dine arbejdsevner hos vores samarbejdspartnere og virksomhedsnetværk.

Eksempler på arbejdsområder i RespektRum hvor du kan afprøve dine jobmuligheder

• Pasning af grønne områder
• Rengøring, oprydning og affaldshåndtering
• Madlavning, servering i kantine, madudbringning
• Administration, bogføring, reception

Citater fra deltagere i RespektRum:

”At være en del af RespektRum har givet mig mere selvværd og selvtillid. Det er et sted der respekterer dig for den person du er, og giver rum til at du kan udvikle dig personligt og arbejdsmæssigt.”

”Kan anbefales hvis man som mig har brug for at komme i gang i sit eget tempo”

”Jeg kan varmt anbefale det. Man får hjælp når der er behov, og der er god plads til at man kan arbejde med de ting man har brug for at få bedre styr på i sit liv.”

”Jeg har udviklet mig både på det personlige og arbejdsmæssige plan, med fokus på mine styrker og drømme til at finde det bedste jobmatch. Jeg har fået mere ro og mod til at prøve nye udfordringer og arbejdsopgaver”

”Der er sket en stor personlig udvikling. Jeg har fået mere selvværd og har fået lyst til at kaste mig ud i nye ting.”