16. december 2016

Samarbejdspartnere

Vi arbejder i RespektRum med en række forskellige samarbejdspartnere, der giver mulighed for at møde forskellige typer af arbejdsområder, herunder socialøkonomiske virksomheder og frivillige organisationer.

Primære samarbejdspartnere

Kommuner

Aarhus Kommunewww.aarhus.dk
RespektRum samarbejder med Aarhus Kommune med henblik på jobafklaring og fleksjobindsats

Organisatoriske samarbejdspartnere

MarselisborgCentrets partnerorganisationer – www.marselisborgcentret.dk
MarselisborgCentrets partnerorganisationer udgør de fysiske og organisatoriske rammer for RespektRum-projektet, og RespektRum samarbejder med partnerne omkring etablering af opkvalificerings- og jobmuligheder.

Teknologi i Praksiswww.teknologiipraksis.dk
Sparringspartner og udbyder it-hjælp til borgerne i RespektRum

Samarbejde med private firmaer om jobskabelse

Renstabil – www.renstabil.dk

Samarbejde med frivillige organisationer

SED Sociale Entreprenører i Danmark – www.socialeentreprenorer.dk
Den landsdækkende almennyttige forening SED Sociale Entreprenører i Danmark bidrager med praktikmuligheder, og medvirker desuden i udviklingen af RespektRum som socialøkonomisk virksomhed med omfattende viden, et bredt netværk og konkrete erfaringer med socialøkonomiske forretningsmodeller.

RespektRums samarbejdspartnere

respektrumskilt