22. august 2018

EEG-Træning i Respektrum

EEG-træning, også kaldet hjernetræning eller neuro-feedback, er en videnskabelig højteknologisk hjernetræningsform.

Metoden er testet på universiteter flere steder i verden og har en meget høj effekt på mindskning af symptomer på depression, stress, angst, ADHD og forskellige typer af misbrug.
Behandlingen med EEG-træning i RespektRum er et tilbud der tilrettelægges efter deltagernes individuelle behov.

Selve træningen foregår ved, at der sættes elektroder på deltagerens hoved bestemte steder, og disse opfanger hjernebølgerne. Det er smertefrit og involverer ikke brug af strøm eller elektricitet af nogen art på hjernen. En tilsluttet computer viser hjernebølgernes aktivitet, og der trækkes bestemte informationer fra hjernebølgernes udsving, som igen driver et computerspil. Når hjernen er i den rette tilstand, kører spillet. Brydes denne tilstand, stopper spillet. På den måde lærer deltageren og dennes hjerne at holde sig i den rette aktivitet forskellige steder i hjernen.
 

haender 

 

Respektrum’s EEG-Træner Conni Krarup Andersen

EEGTRAINING® blev startet i 2010 af Conni Krarup Andersen og er i dag en kæde af selvstændige, som udfører EEG-træning i Aarhus, København, Ålborg og Kolding.

Conni Krarup Andersen der er indehaver af EEGTRAINING i Aarhus, stiftede i 2004 første gang bekendtskab med EEG-træning/neurofeedback via den danske psykologiprofessor Hoffmann, der som den første havde taget EEG-træning op i Danmark.

Connie Krarup Andersen har en samfundsfaglig universitetsuddannelse og har været beskæftiget med personaleledelse i IT-branchen i 17 år. Derudover har hun en efteruddannelse som bevægelsespædagog. Her har hun udviklet egne bevægelsesprogrammer for udsatte patientgrupper herunder; kræftpatienter, diabetes- og gigtpatienter. Disse programmer anvendes den dag i dag over hele landet indenfor patienttræning, især indenfor cancerområdet.

I 2009 startede hun med EEG-træning af stressede & depressive kvinder og har opnået en unik erfaring heri. Derudover oplærer hun interne som eksterne EEG-trænere, som sikrer den samme høje kvalitet for forståelse af neurofeedback samt deltagernes ønske om at se resultater.

Læs mere:
Om EEG-Træning